မေလးရွားမွာ လူငယ္ေတြ သတၱိရွိေအာင္ စပါးႀကီးေျမြအသုံးျပဳတဲ့ သင္တန္းပိတ္ပင္

1:04:00 PM
မေလးရွားအစုိးရက ဆယ္ေက်ာ္သက္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္တခုကုိ ဗုဒၶဟူးေန႔ မေန႔က ရပ္ဆုိင္းလုိက္ပါတယ္။ အဲဒီ လ...Read More